Chicago

http://chicago75.se

Kurser
Startdatum
Plats
Pris
 

Danskvällarna på Chicago, vilka vanligtvis är öppna för såväl elever som allmänhet, bedrivs av varierande arrangörer.

 
 
 

Samlingsnamn för ett stort antal danser vilkas ursprung och rytmik är intimt sammanlänkade med framförallt mellankrigsperiodens amerikanska musik- och stilideal.

 
 
 

Inför varje kursstart har vi öppet-hus här på Chicago. Kom och gratis prova på de discipliner som finns angivna, samt att rent allmänt besöka oss under informella former.